Келісімшарттық қатынастар

  • келісімшарттардың, келісімдердің жобалар жасау және оларға құқықтық сараптама жасау;
  • келісімдерге қатысуды, тараптардың мүдделерінің теңгерімін ескере отырып, шарттық талаптарды түзетуді, мәмілелерді нотариалды растауды және келісімшарттарды уәкілетті органдарда тіркеуді қоса алғанда, шарттарды жасасуды құқықтық қамтамасыз ету;
  • міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету және олардың орындалмауы / тиісінше орындалмауы үшін, сондай— ақ шарттық қатынастарды тоқтату бойынша жауапкершілік сұрақтары бойынша кеңес беру.